fake uhren" />
Oferujemy nadzór inżynierski nad realizacją wykonanego przez nas projektu technologicznego


Nadzór inżynierski jest formą współpracy z Klientami, którzy kupując PROJEKT TECHNOLOGICZNY chcą mieć pewność, iż jest on realizowany w zgodzie z jego zapisami. Komponentami oferty najczęściej są:

  • stałe „pogotowie telefoniczne” - możliwość prowadzenia konsultacji w sprawie projektu;

  • redagowanie stenogramu ustaleń i przesyłanie ich na wskazany adres e-mailowy po każdorazowym uzgodnieniu decyzji dotyczącej ww. projektu;

  • przeprowadzenie konsultacji ( 2 wyjazdy x 4 godziny) w siedzibie zamawiającego;

  • udział w komisji odbierającej wykonane prace adaptacyjno-remontowe oraz wyposażenie z ramienia zamawiającego;